Jouw carrièrekompas

Dit heb jij de arbeidsmarkt te bieden

4

Wat vind jij leuk om te doen en ben je bovendien ook goed in?

Jouw vaardigheden kunnen in verschillende typen beroepen goed van pas komen.

Maar wat is nou eigenlijk een vaardigheid?

Een vaardigheid is altijd een werkwoord; organiseren, communiceren, dingen gedaan krijgen, analyseren etc. Een vaardigheid is ook niet perse verbonden aan een specifiek beroep. Jouw vaardigheden kan je dus vaak in heel veel verschillende beroepen inzetten.

Een vaardigheid kan je toepassen op mensen, objecten/dingen of op informatie. Een vaardigheid als ‘organiseren’ krijgt bijvoorbeeld een hele andere betekenis als het in relatie staat tot informatie (informatie organiseren) of tot mensen (mensen organiseren).

Je moet je dus bewust zijn in welke context jij je vaardigheid toepast.

Vaak wordt het begrip vaardigheden verward met kennis. Terwijl kennis juist iets is wat je weet; grafisch ontwerp, natuurkunde, wiskunde, boekhouden etc. Kennis is altijd een zelfstandig naamwoord. Met de juiste kennis kun je een specialist worden op een vakgebied. Recruiters zijn veelal op zoek naar specifieke kennis als ze zoeken naar een kandidaat. Het is dus belangrijk dat je op de hoogte bent van wat jij aan kennis in huis hebt. Dit hebben we in module 3 al behandeld.

Vandaag gaan we het hebben over jouw ‘favoriete’ vaardigheden. De nadruk ligt op favoriete omdat je in je werk vaardigheden wilt inzetten waar je ook plezier aan beleeft. Stel je bent goed in analyseren van excel bestanden maar je vindt het eigenlijk helemaal niet leuk om te doen dan wil je dus niet op zoek gaan naar een beroep waar je veel moet analyseren in excel.

De sweetspot zit dus bij vaardigheden waar je goed in bent en plezier uithaalt.

Oefening 1:
Ontdek waar je goed in bent en plezier uithaalt

Deze oefening is ervoor bedoeld om jouw favoriete vaardigheden te achterhalen. Oftewel, waar ben je goed in én wat vind je ook leuk om te doen?

We vragen je eerst om vijf situaties te bedenken waar je trots op bent en plezier uit hebt gehaald. Vervolgens ga je aan de slag met de tabellen met vaardigheden en analyseer je voor alle vijf jouw situaties, welke vaardigheden je hebt gebruikt.

Op deze manier ga je waarschijnlijk een rode draad herkennen. Er zijn vast een hoop vaardigheden die je in alle vijf de situaties hebt gebruikt. Schrijf tot slot jouw tien favoriete vaardigheden op.

Gefeliciteerd!

Je hebt module 4 succesvol afgerond!

Je hebt nu een mooie lijst van jouw favoriete vaardigheden. Het zijn je favoriete vaardigheden, omdat je ze in situaties hebt ingezet waar je trots op bent én waaruit je plezier hebt gehaald. Je hebt nu op een natuurlijke en objectieve manier achterhaald wat je goed kan. Zet de top 5 van jouw vaardigheden op je Persoonlijke Carrière Canvas.

In de volgende module gaan we kijken naar jouw ideale baan.  Je zult antwoord krijgen op de vragen: Waar moet een baan voor jou aan voldoen? En waar krijg jij nou eigenlijk energie van?